Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email oraz numer telefonu (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zaznaczając przycisk wyboru wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu kontaktowym przez EITECH Paweł Machulec z siedzibą w Katowicach, adres do doręczeń ul. Fabryczna 15, numer NIP: 9542695345. w celu kontaktu z moją osobą oraz udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest EITECH Paweł Machulec z siedzibą w Katowicach, adres do doręczeń ul. Fabryczna 15, numer NIP: 9542695345.
Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przekazywane w ramach niniejszego formularza mogą być wykorzystywane w celu nawiązania z Tobą kontaktu na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia kontaktu z Tobą, oraz po tym okresie w celu:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Tobą.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem http://carlease24.pl/polityka-prywatnosci/

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

+48 533 437 333

40-611 Katowice,
ul. Fabryczna 15